40. PEMELIHARAAN MESIN KETIK

NO. JENIS BARANG SPESIFIKASI SATUAN HARGA SATUAN 
1 Perbaikan Mesin Ketik Pek. Otomat Jalan Pita Unit   Rp             128,000
         
    Pek. Sprint Leter Unit   Rp             128,000
         
    Pek Tobol Rol Unit   Rp             128,000
         
    Pek Strong Tekanan Tuts Unit   Rp             128,000
         
    Pek Sprint Gler Unit   Rp             153,600
         
    Pek Pita Baru Unit   Rp               25,600
         
    Pek Penahan Rol Unit   Rp             128,000
         
    Pek Gigi Gear Jalan Pita Unit   Rp             192,000
         
    Pek Sprin Lok Letter Unit   Rp             160,000
         
    Pek Bak Letter Unit   Rp             128,000
         
    Pek Ganti Letter Unit   Rp             224,000
         
    Pek Sprint Trek Ban Unit   Rp             256,000
         
    Pek Stang Handel Unit   Rp             128,000
         
    Pek Otomat Lok Letter Unit   Rp             128,000
         
    Pek Gigi Segmen Unit   Rp             128,000
         
    Pek Sprint Letter Unit   Rp             128,000
         
    Pek As Lok Letter Unit   Rp             153,600
         
    Pek Gigi Gear Unit   Rp             256,000
         
    Pek Stang Lok Letter Unit   Rp             128,000
         
    Pek Tabulator Sprint Unit   Rp             128,000
         
    Pek Otomatic Pita Unit   Rp             128,000